Currently browsing tag

nas

Nas Suresi

Nâs, insanlar demektir. Medine’de inmiştir, 6 (altı) âyettir.  Nas Suresinin Anlamı : Bismillâhirrahmânirrahîm 1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2- İnsanların …

İnsan Suresi

Mekke’de veya Medine’de nâzil olduğuna dair rivayetler vardır; 31 (otuzbir) âyettir. Adını ilk âyetinde geçen “el-insân” kelimesinden almıştır. “Hel etâke”, “ed-Dehr”, “el-Ebrâr” …